ładowanie

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

p

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Firma Parol Kazimierz Parol, ul. Koszalińska 49, 76-031 Mścice, e-mail:firma@parol.com.pl, tel.: 94 31 65 255
 • Administrator danych informuje, iż Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.
 • Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy lub e-mail, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).Administrator danych informuje, iż mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego będą pracownicy biura handlowego Firmy Parol Kazimierz Parol, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty wymiany korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 • Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH  MONITORINGU WIDEO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Firma Parol Kazimierz Parol, ul. Koszalińska 49, 76-031 Mścice, e-mail: firma@parol.com.pl, tel.: 94 31 65 255
 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie zakładów Firmy Parol
 • Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych